Geschiedenis en voeding

De Wereld Voedsel Organisatie (WHO) publiceert regelmatig studies over verschijnselen die tegenwoordig voorkomen en hun oorzaak vinden in onze voeding of in de geschiedenis van onze voeding.

Uit de onderzoeken blijkt dat ons eetgedrag bepaald wordt door geschiedenis, cultuur en sociale aspecten.  De ontwikkelingen in technologie,  communicatie en de migratiestromen zijn daarbij van belang. Doordat wij in aanraking zijn gekomen met voedsel uit de gehele wereld en onze kennis beduidend groter is geworden ten opzichte van 100 jaar geleden, is het voedselpatroon in Nederland anders dan pakweg veertig jaar geleden. Vooral de ontwikkelingen in kennis hebben grote invloed op wat we zijn, op wat we eten, hoeveel we eten en, daarmee, op ons leven.

Read more