Privacy Statement

Om de bestellingen, die via internet bij ons worden geplaatst, goed te kunnen uitvoeren, hebben wij enkele gegevens nodig: je naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats en land zijn noodzakelijk voor de aflevering en de factuur.

Je emailadres en/of telefoonnummer hebben wij nodig wanneer onverhoopt een artikel niet leverbaar is en wij nadere instructies willen vragen (bijvoorbeeld: een vervangend artikel leveren, de verzending uitstellen).

Ook niet onbelangrijk: wij gebruiken deze gegevens om de betaling of incasso te verwerken.

Wij gebruiken je gegevens niet om:

advertenties of nieuwsbrieven te verzenden

    je lastig te vallen met aanbiedingen
    door te verkopen aan derden.

De gegevens die je op de bestelformulieren invult, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij worden veilig opgeborgen op een niet aan het internet gekoppeld systeem. Toegang tot de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de medewerkers van Globetrotter Buitensportvoeding die belast zijn met de uitvoering van de gevraagde diensten en de wettelijk verplichte vastlegging van financiële transacties.

Wanneer je in het verleden bij ons besteld hebt en je stelt er prijs op dat de adresgegevens worden gewijzigd of verwijderd kun je dat aan ons mededelen via ons emailadres. Je zult echter bij elke bestelling toch je gegevens moeten invoeren aangezien ons bestelsysteem -voor je eigen privacy- niet aan het adresbestand gekoppeld is.